C7+ Studio
雙手築就生活。 no hand,no work. QQ 184192849 MSN jhh0813@hotmail.com
首页 |
>>More
登录
用户名 
密   码 
 
存档
  搜索
    
  访问统计

  BlogBus.Com

  2009-12-13
  皮帶6條  -  [ 皮帶/腰帶/背帶 ]
  Tag:

  剛做了2條皮帶

  整理照片時候發現還有4條沒上博

  一起吧

   

   

   

   

   

  點擊閱讀全文查看更多圖片

   

  发表于 00:00:31  |  阅读全文  |  评论_1  |  引用_0  |  编辑
  2008-08-17
  皮帶2條O  -  [ 皮帶/腰帶/背帶 ]
  Tag:

  沒啥說的O

     點擊閱讀全文查看更多圖片O

   

  发表于 23:37:32  |  阅读全文  |  评论_3  |  引用_0  |  编辑
  2008-07-22
  Z的訂單O  -  [ 皮帶/腰帶/背帶 ]
  Tag:

  皮帶+情侶掛墜O

  點擊閱讀全文查看更多圖片O

   

  发表于 19:15:29  |  阅读全文  |  评论_1  |  引用_0  |  编辑
  2008-05-17
  皮帶O  -  [ 皮帶/腰帶/背帶 ]
  Tag:

  手工縫制/正反雙面/簡約風格O  點擊閱讀全文查看更多圖片O

   

  发表于 10:21:37  |  阅读全文  |  评论_1  |  引用_0  |  编辑
  2008-03-14
  皮雕皮帶以及鑰匙扣O  -  [ 皮帶/腰帶/背帶 ]
  Tag:

  新近定制的東西O

     點擊閱讀全文查看更多圖片O

   

  发表于 22:46:40  |  阅读全文  |  评论_0  |  引用_0  |  编辑
  2008-02-28
  火焰紋皮雕皮帶O  -  [ 皮帶/腰帶/背帶 ]
  Tag:

  火焰紋皮雕O

  手工染色O

  臺制古銀皮帶頭O

  寬度4CM/長100CM/按實際腰圍定制O  點擊閱讀全文查看更多圖片O

   

  发表于 23:40:27  |  阅读全文  |  评论_0  |  引用_0  |  编辑
  2007-07-10
  新近完成定製産品O雕花皮帶和鑰匙包O  -  [ 皮帶/腰帶/背帶 ]
  Tag:

   

  淘宝一朋友的定制产品O

  皮带红棕席子纹O

  钥匙包黄棕唐草O

   

   

   

   

  点击阅读全文看更多图片O   

  发表于 20:47:14  |  阅读全文  |  评论_1  |  引用_0  |  编辑
  分页共1页 1