C7+ Studio
雙手築就生活。 no hand,no work. QQ 184192849 MSN jhh0813@hotmail.com
<<  限量版dopod -P800小牛皮手機套O | 首页 | PONY的項圈O  >>
2007-12-20
鳥頭定制的3小件O  -  [ 電腦/相機/手機 ]
Tag:

 

鳥頭定制O

LEICA M6羊皮抽口袋2個 O

IPHONE抽口袋1個O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


发表于 21:25:35  |  引用_0  |  编辑
评论
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
 回复 白子 说:
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(2007-12-23 19:21:14)
白子 () 发表于 2007-12-21 11:21:51  [回复]


发表评论