C7+ Studio
雙手築就生活。 no hand,no work. QQ 184192849 MSN jhh0813@hotmail.com
<<  又見磚紅色O | 首页 | 涣散的春O  >>
2008-03-27
CJC定制的短夾O  -  [ 錢包/零錢 ]
Tag:

CJC定制的皮雕短夾O

 背面CJC個人LOGO/正面漢玉圖案O

1大鈔位/2票據位/3卡位/1相片位O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


发表于 21:12:17  |  引用_0  |  编辑
评论

发表评论