C7+ Studio
雙手築就生活。 no hand,no work. QQ 184192849 MSN jhh0813@hotmail.com
<<  相機鏡頭抽袋O | 首页 | 戰神/奎托斯O  >>
2008-05-07
皮雕唐草長夾豪華套裝O  -  [ 錢包/零錢 ]
Tag:

W定制的豪華套裝O

皮雕長夾+皮編掛繩組O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


发表于 20:43:31  |  引用_0  |  编辑
评论
这个包插裤袋里,绝对10分钟内被偷掉
 回复 喇叭猫 说:
萬一言中WD就要哭死了囧
(2008-05-17 11:05:40)
喇叭猫 () 发表于 2008-05-15 00:47:53  [回复]
好漂亮的钱包啊~~~
 回复 chancat 说:
個么再來一個?哈哈
(2008-05-17 11:10:30)
chancat () 发表于 2008-05-07 22:32:30  [回复]


发表评论