C7+ Studio
雙手築就生活。 no hand,no work. QQ 184192849 MSN jhh0813@hotmail.com
<<  熟女手包O | 首页 | 畚箕包O  >>
2008-06-15
MINI提包O  -  [ 男包/女包/盒子 ]
Tag:

玫紅鱷魚壓紋牛皮O

純手工縫制O

吸扣式O

主體尺寸22×14×8CM左右O

 

 

 

 

 

 

 

 


发表于 23:33:07  |  引用_0  |  编辑
评论
更新更新,强烈要求更新
chancat () 发表于 2008-07-14 15:44:30  [回复]
靠,这个太拉风了!!!好米啊~~就可惜拎的麻豆实在不大配……
喇叭猫 () 发表于 2008-06-21 23:58:27  [回复]
好可爱啊,我喜欢~~~~
chancat () 发表于 2008-06-17 09:08:26  [回复]


发表评论