C7+ Studio
雙手築就生活。 no hand,no work. QQ 184192849 MSN jhh0813@hotmail.com
<<  YO-YIDA的定制O | 首页 | 安舍O  >>
2008-07-31
煙斗包O  -  [ 煙具/刀具/餐具 ]
Tag:

對于一個煙斗客來說O

還有什么比給自己的愛斗安個家來得更重要呢?

說實話這玩意兒不好做O

真的不好做O

我曾發誓再也不做煙斗包了O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


发表于 22:52:31  |  引用_0  |  编辑
评论
噶复杂…………从里面掏出烟斗……一定很……拉风
 回复 喇叭猫 说:
就聽見耳邊呼呼呼呼的響O
(2008-09-03 23:16:30)
喇叭猫 () 发表于 2008-08-26 22:57:20  [回复]


发表评论