C7+ Studio
雙手築就生活。 no hand,no work. QQ 184192849 MSN jhh0813@hotmail.com
<<  小東西大制作O | 首页 | 黑色裂紋簡約方夾O  >>
2008-08-21
我們不是LV----新款大容量長夾O  -  [ 錢包/零錢 ]
Tag:

新款大容量長夾O

外壓鴕鳥紋極品小牛皮/內同色系小牛皮O

純手工精心縫制/插扣設計O

2大鈔位/1票據位(帶拉鏈)/1相片位/7卡位O

其中一大鈔位可以容納1W現金O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


发表于 23:41:21  |  引用_0  |  编辑
评论

发表评论