C7+ Studio
雙手築就生活。 no hand,no work. QQ 184192849 MSN jhh0813@hotmail.com
<<  4個錢包O | 首页 | 錢包3款O  >>
2008-11-16
流蘇背包O  -  [ 男包/女包/盒子 ]
Tag:

新做一款流蘇包包O

做的比較隨意O

沒有用手縫O

全部是皮繩穿起來的O

 

 

 

 

 

 

 

 


发表于 00:19:32  |  引用_0  |  编辑
评论
手怎么了??
niji () 发表于 2009-05-16 23:17:35  [回复]
我靠!!草裙舞!
 回复 喇叭猫 说:
這個是湯師傅強項!
(2008-12-03 18:13:45)
喇叭猫 () 发表于 2008-12-03 17:35:01  [回复]


发表评论