C7+ Studio
雙手築就生活。 no hand,no work. QQ 184192849 MSN jhh0813@hotmail.com
<<  棕色挎包(實驗版) | 首页 | 原色植鞣革塑性3小件O  >>
2009-08-09
2黑色卡包/錢包+黑色蛇皮鑲嵌中夾O  -  [ 證件/駕照/名片/卡夾 ]
Tag:

旋轉式多張卡包/錢包

L號    9.5*11cm   12卡位/3組(每組4卡位1鈔票位)

有扣版/無扣版

 

 

 

 

 

黑色蛇皮鑲嵌中夾

外觀尺寸 13×9.5×2CM

 

 

 

 

 

 

 

 

 


发表于 01:22:06  |  引用_0  |  编辑
评论

发表评论